دوره نوجونان برای گروه سنی 12 تا 16 سال طراحی شده که در این دوره از سری کتاب های جذاب Project با تمرکز بر 4 مهارت (Speaking,Writing,Listening,Reading) برای مطالعه استفاده می شود.

سری کتاب های سطح بندی شده Project